něco o mně | fotogalerie | guestbook | download |

Psychologie - co je psychoterapie?

V průběhu psychoterapeutického procesu však jde o něco jiného, jde o hledání vašeho vlastního, vnitřního hlasu. Terapeut vám může napomáhat při objevování cesty, jejíž směr, rychlost, tempo i přestávky určujete sami ve spolupráci s terapeutem. V některých případech může terapeut poukazovat na některé cesty a směry, může je pootevírat, ale nebude vám radit co máte dělat a po které z cest a jakým tempem se vydat. Terapeut může také pomoci zrcadlit situaci v okolí, vztahy s blízkými lidmi i nepřáteli. Pomáhat vám orientovat se v tom, co se s vámi děje. V mém pojetí psychoterapie je tento způsob nazván provázením. (Samozřejmě nevyvracím široké možnosti poradenství ve specifických případech. Nejedná se však o psychoterapii, ale poradenskou pomoc.)

Psychoterapie má oproti jiným službám, které mohou zkvalitňovat váš život (např. návštěvou kosmetického salónu) i další specifika. V procesu terapie nejste zákazníkem, na kterého se terapeut bude stále usmívat a myslet si své. Je dobré, aby důvěra v terapeutovy schopnosti (viz Jak si vybrat terapeuta?) dokázala přejit období, kdy se budete v terapii cítit nepříjemně. Mohou vám být kladeny "nepříjemné" otázky, které způsobí rozvoj vnitřního napěti (související se vztekem, zlostí, uzavřením, aj.). Bez této "dynamické" složky často není možné učinit pokrok a nejedná se o psychoterapii. Jindy se vám naopak může zdát, že se dlouho nic neděje a změny nastanou neočekávaně a pozvolna.

Nezapomínejte, že jste to právě vy kdo přináší různá témata se kterými se následně pracuje. V psychoterapii se využívá prožitek důvěrného vztahu s druhým člověkem, přestože tento vztah může být omezen na několik sezení.