něco o mně | fotogalerie | guestbook | download |

Robot Surfer - historie vývoje

V přípravě 2.0.0.8
Současné orientační nároky - paměť: 5,740kB, USER: 39, GDI: 111, podprocesy: 5, popisovače: 109.
 • Zcela nová vizuální podoba programu, včetně kurzorů myši, a zvukových efektů. Do budoucna se počítá s možnou výměnou všech těchto částí za běhu programu. Pro ulehčenou tvorbu skinů budou k dispozici šablony jednotlivých dílů ve formátu Adobe Photoshop 6.0.
 • Vytvořen vlastní formát souborů:

  • .rs_skn - obsahuje bitmapy aplikované na jednotlivé komponenty. Navíc je možné měnit určité vlastnosti komponent (transparentní barvu, fonty a jejich barvy, velikost oblasti reagující na myš, apod.). Možná časem přibudou i další vlastnosti (řetězce a hlášky programu), které umožní dokonalou lokalizaci pomocí jediného souboru.

   BUG: optimalizace části kódu, ve které docházelo k "úniku" paměti.
   FIX1: opravena chyba při načítání skinu. Skiny s vlastnostmi jsou nyní identifikovány podle konkrétního jména, nehrozí tedy načtení nesprávné bitmapy jiné komponentě.
   FIX2: opravena chyba s RadioButtony v levém menu. Tímto děkuji firmě Varian Skin Factory, že nahlášenou chybu odstranili (ale trvalo to).
  • .rs_wav - soubor se zvukovými efekty.
  • .rs_cur - obsahuje uživatelské kurzory myši.

  Poznámka: součástí každého souboru je jeho identifikační hlavička, stejně tak jako celkový kontrolní součet (CRC32). Jakékoli narušení souboru je předem odhaleno, čímž se brání případnému pádu programu. Více viz. RS-FF (File Formats).
 • Vytvořen základ pro vlastní API rozhraní.
 • Vlastní přepis TWebUpdate, byly vypuštěny přebytečné funkce a kód byl částečně optimalizován pro vyšší výkon.
 • Vlastní přepis TCabFile pro jednodušší dekompresy souborů. Využívá knihovnu setupapi.dll.
 • Zcela nový zavírač oken (zatím pouze IE), aktivně rozpozná reklamní a zděděná okna z hlavního okna IE. Pokud nově vytvořené okno má skryté pole pro zadání adresy (patrně se jedná o reklamu) je taktéž zavřeno. Nový Pop-up Killer (zavírač oken) běží ve svém vlastním nezávislém vlákně, jehož priorita má hodnotu Lower.


FIX1: přidělána možnost nastavit prodlevu mezi testováním otevřených oken IE (CheckInterval). Původně nebyla proměnná vůbec zavedena, díky čemuž program přestával reagovat po následné aktivaci/ deaktivaci zavírače.
2.0.0.7
 • Opravena chyba v zavírači oken, program nyní rozpoznává a zavírá pouze nově otevřená okna. Po zavření nového okna je nastaven fokus na prvně otevřené okno.
 • Přidána možnost zvolit si HotKey pro ruční spouštění a zastavování programu.
2.0.0.6
 • Doplněny funkce pro bezpečné ukládání hesel (šifrovaně).
  Poznámka: pokud je požadována autentifikace při přihlašování k proxy serveru, je potřeba znovu zadat přihlašovací heslo.
 • Zapracován jednoduchý zavírač oken. Pokud se otevře nějaké další okno prohlížeče, bude automaticky uzavřeno.
2.0.0.5
 • Opravena chyba v automatické aktualizaci z internetu.
 • Zpřehlednění, zjednodušení a optimalizace částí kódu, a částečný dopis komentárů.
2.0.0.4
 • Kompletní ukládání a načítání nastavení do/z registru.
 • Při startu programu se kontroluje, jestli neexistuje RobotSurfer.cab (z předešlého updatu), pokud ano, odstraní se.
 • Při startu jsou kontrolovány záznamy v registru předchozích verzí programu, pokud existují, jsou odstraněny (konverze nastavení se neprovádí).
 • Možnost převzít nastavení ProxyServeru z nastavení IE (pokud je dostupné).
2.0.0.3
 • Podpora automatické aktualizace z internetu včetně možnosti nastavení proxy serveru.
 • Přidáno pop-up menu na URLlistu, seznam adres je možné abecedně třídit a kontrolovat výskyt duplicit.
1.0, 1.2, 1.3c, 1.4a, 1.5f, 2.0, 2.0.0.1, 2.0.0.2 - předchozí uvolněné verze.