něco o mně | fotogalerie | guestbook | download |

Několik pomůcek pro začínající kytaristy

Využívám převážně zpěvníky: Velký zpěvník (zpevnik.folktime.cz), Hudba.sk (dříve akordy.sk).

Toto jsou všechny tóny na kytaře laděné na EADGHE po 24. pražec:

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
E||-F--|-F#-|-G--|-G#-|-A--|-A#-|-B--|-C--|-C#-|-D--|-D#-|-E--|
H||-C--|-C#-|-D--|-D#-|-E--|-F--|-F#-|-G--|-G#-|-A--|-A#-|-B--|
G||-G#-|-A--|-A#-|-B--|-C--|-C#-|-D--|-D#-|-E--|-F--|-F#-|-G--|
D||-D#-|-E--|-F--|-F#-|-G--|-G#-|-A--|-A#-|-B--|-C--|-C#-|-D--|
A||-A#-|-B--|-C--|-C#-|-D--|-D#-|-E--|-F--|-F#-|-G--|-G#-|-A--|
E||-F--|-F#-|-G--|-G#-|-A--|-A#-|-B--|-C--|-C#-|-D--|-D#-|-E--|

 12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24
E |-F--|-F#-|-G--|-G#-|-A--|-A#-|-B--|-C--|-C#-|-D--|-D#-|-E--|
H |-C--|-C#-|-D--|-D#-|-E--|-F--|-F#-|-G--|-G#-|-A--|-A#-|-B--|
G |-G#-|-A--|-A#-|-B--|-C--|-C#-|-D--|-D#-|-E--|-F--|-F#-|-G--|
D |-D#-|-E--|-F--|-F#-|-G--|-G#-|-A--|-A#-|-B--|-C--|-C#-|-D--|
A |-A#-|-B--|-C--|-C#-|-D--|-D#-|-E--|-F--|-F#-|-G--|-G#-|-A--|
E |-F--|-F#-|-G--|-G#-|-A--|-A#-|-B--|-C--|-C#-|-D--|-D#-|-E--|
Čtení textových tabulatur:

h hammer on (příklep)
p pull off (odtržení)
b bend (vytažení s struny nahoru)
r release bend (vrácení vytažené struny)
/ slide up (skluz nahoru)
\ slide down (skluz dolů)
v vibráto (značí se též ~)
t tapping (pravou rukou)
x heavy damp (mrtvý úder)

Posuny některých barré akordů