něco o mně | fotogalerie | guestbook | download |

Psychologie - deprese

Typický případ deprese
Pro Marii každý den je nový boj o pokračování. Mnoho dní nemá dostatečně síly ani na vstání z postele a když se vrátí manžel večer z práce nalezne ji stále v pyžamu a bez připravené večeře. Často pláče a dokonce její nejlepší chvilky jsou neustále přerušovány myšlenkami na neúspěch a neužitečnost. Úkoly tak jednoduché jako obléci se či nakoupit se zdají být strašně složité a nejmenší problém se zdá nepřekonatelnou překážkou. Když se jí připomene, že je stále atraktivní ženou a navrhne se jí jít ven a koupit si nové šaty odpovídá: " to je pro mě moc složité, musela by jsem jet přes město autobusem a pravděpodobně by jsem se ztratila, a kromě toho už nejsem atraktivní".

Mluví a pohybuje se pomalu, její tvář má smutný výraz. Dříve byla živou a aktivní, podílela se na společenských aktivitách ve své čtvrti, bavilo jí číst, malovat a byla okouzlující hostitelkou. Pak se udály dvě věci: její syn začal chodit do školy a manžel postoupil na místo s velkou zodpovědností, kvůli kterému trávil příliš mnoho času mimo domov. Teď skomírá přemýšlejíce má li cenu žít a již si zahrávala s myšlenkou vzít si celou skleničku antidepresivních prášků najednou.

DRUHY DEPRESIVNÍCH STAVŮ A SPOLEČNÉ FAKTORY
rozlišujeme tři tipy deprese sloučené v kategorii "citové poruchy"
 • deprese neurotická
 • deprese endogení
 • deprese organická
Deprese reactivní
Reaktivní deprese je nejrozšířenější a nám všem známá. Neprojevují se přechodné pravidelné cykly, většinou nereaguje na fyzickou léčbu ( léky ), není skrytá v genech a reaguje na léčbu cognitivo-conductual. Tento druh deprese obyčejně se vyskytuje s nepříjemnou životní událostí, jako je smrt drahé bytosti, rozvod, manželské neshody, ekonomické potíže, či potíže se zaměstnáním. Začátek deprese se nemusí projevit ihned po události, ale po několika týdnech či měsících. První příznaky se objeví obyčejně v rané dospělosti a projevuje se různými fyzickými a psychickými příznaky. Je to stav mírný a ne psychotický, i když, do určité míry uzdravění je ovlivněno faktory osobnosti.

Endogení deprese

Příčinou tohoto druhu deprese je neznámý endogení či vnitřní proces. Tato deprese není spuštěna žádnou vnější událostí, jednoduše se vrhne na postiženou osobu. Obyčejně představuje pravidelné přechodné cykly, mohou být bipolární či unipolární. Bipolární se nazývá manio-depresivní ( osoba přechází pravidelně ze stavu zoufalství do stavu neutrálního a odtud do stavu hyperaktivní mánie a povrchní euforie aby se zase vrátila do stavu zoufalství, a pak přešela de stavu neutrálního ). Unipolární spočívá v pravidelném střídání zoufalství a neutrality, bez zjevení mánie. Endogení deprese se často dají léčit léky a mohou mít hormonální původ. Také se mohou vyskytovat genetické předpoklady ( např. jeli matka depresivní a otec alkoholik je možné, že potomek bude depresivní. Bylo řečeno, že u mužů alkoholismus je ekvivalentem deprese u žen ) a jeho projevy bývají mnohem vážnější než u depresí reaktivních.

Organická deprese
Když se dělá diagnóza deprese je důležité vyloučit organický původ, protože účinek a depresivní chování jsou často spojeny s poraněním mozku či působením určitých léků.

DEPRESE A SEBEVRAŽDA
Existují rozdílné názory na psychologické příznaky v sebevražedném pacientovi, i když většina prohlídek ukazuje, že z poměru 70%, lidé co se pokouší o sebevraždu představují příznaky, které je snadno rozeznat. Lidé s endogení depresí mají větší riziko sebevražd než lidé s reaktivní depresí, pokusy o sebevraždu jsou náhlé, mohou se rozhodnout hodinu před tím.

Pokusy o sebevraždu jsou běžné zvláště u žen mladších 35 let ( hlavně mezi 15 a 24 roky ), u mužů je to v pozdějším věku. V sociálních vrstvách je to nejčastěji nižší třída.

Faktory spojené s rizikem sebevražd:

 • ženy mladší 35 let, muži starší 40
 • odloučení, rozvod či smrt partnera
 • náhlá ztráta drahé bytosti
 • samota či společenská izolace
 • ekonomické potíže, čerstvá nezaměstnanost
 • špatné zdraví
 • práce ve vysoké pozici
 • deprese (především endogení)
 • smrtelná nemoc
 • alkoholismus či drogová závislost
 • předchozí pokusy o sebevraždu
 • předchozí duševní poruchy
 • duševní poruchy v rodině, sebevraždy, alkoholismus
 • sebevražedné příznaky (náznaky čí mluvení o sebevraždě)
 • přípravy (psaní závěti, pojištění, dopis na rozloučenou)
Obecně jsou pacienti se sklonem k sebevraždě ochotni mluvit o svých záměrech a pro některé nutnost ulevit si a vyzpovídat se někomu kdo je bere vážně je terapeuticky pozitivní. Jestli že existuje možnost pokusu o sebevraždu, má se vybízet k mluvení o tomto tématu a má se najít čas v budoucnu a mluvit o tomto tématu čímž se může usnadnit přechodný vstup do psychiatrické léčebny a nebo zajistit potřebnou pomoc na zmírnění okolností, které vedou k pokusu o sebevraždu.