něco o mně | fotogalerie | guestbook | download |

Sbírka citátů převážně slavných osobností


Chyby velkých lidí jsou potěšením pro malé. (Benjamin Disraeli)


Abychom slyšeli chválu na sebe, chválíme obyčejně jiné. (Francois Duc de la Rochefoucauld)


Slova, která nutí odporovat, jsou zbytečná. (Jean Jacques Rosseau)


Charakter člověka se pozná podle toho, jaký druh vtipu se ho dotkne. (Christian Morgenstern)


Mnoho si člověk přeje a přece málo potřebuje. (Johann Wolfgang Goethe)


Přátelství je jako nit, jestliže se přetrhne dá se ještě svázat, ale navždy zůstane uzlíček. (Publilius Syrus)


V knize osudu jsme všichni zapsáni v jednom verši. (William Shakespeare)


Zkušenost je dobrá škola, ale školné je příliš drahé. (Karel Čapek)


Kdyby Bůh neexistoval, museli bychom si ho vymyslet. (Voltaire)


Vracíme se vždycky ke své první lásce. Snad. Ale vždycky s jinými cíli. (Stanislav Jerzy Lec)


Všude kvetou květy pro toho, kdo je chce vidět. (Matisse)


Doufám v žití, ale jsem připraven umřít. (William Shakespeare)


Květy všechno zakryjí. Dokonce i hroby. (Erich Maria Remarque)


Láska nemá jen pálit, ale i hřát. (Johann Wolfgang Goethe)


Být znamená být vnímán. (George Berkeley)


V mládí ztrácíme rozum kvůli lásce, později ztrácíme lásku kvůli rozumu. (Francois-Auguste - Rene Chateaubriand)


Láska je to, čemu se po svatbě říká omyl. (Mark Twain)


Láska může zemřít na pravdu, přátelství na lež. (Pierre Bonnard)


Barometr je důmyslný přístroj, který ukazuje, jaké máme právě počasí. (Ambrose Bierce)


Lupiči od tebe chtějí peníze nebo život. Ženy chtějí jedno i druhé. (Samuel Butler)


Žádná pevnost není tak silná, aby nemohla být dobyta penězi. (Marcus Tullius Cicero)


Člověk raději poznává vesmír než sebe sama. (Ernest Hemingway)


Mládí není období života, ale duševní stav. (Johann Wolfgang Goethe)


Cynismus cyniků nespočívá v tom, že říkají co si myslí, ale v tom, že myslí. (Gabriel Laub)


Manželství je vyzvání přírody na souboj. (Romain Rolland)


Přestože jsem po třicet let zkoumal ženskou psychiku, nejsem s to odpovědět na velkou, dosud nezodpovězenou otázku: Co vlastně ženy chtějí? (Sigmund Freud)


Každý by měl denně poslouchat trochu hudby, přečíst nějakou báseň, podívat se na dobrý obraz a pokud možno říci několik rozumných slov. (Johann Wolfgang Goethe)


Přivést k zoufalství duši mladého člověka je zločin, který překoná všechny ostatní zločiny. (Albert Camus)


Skutečná hodnota člověka je v prvé řadě určována tím, nakolik a v jakém smyslu se dokázal osvobodit od svého já. (Albert Einstein)


Je dost lidí, které jen strach před smrtí drží při životě. (Jules Renard)
<< [2] [3] [4] [5] [6] [7] >>
V současnosti se zde nalézá 269 citátů od 135 autorů.